Служителите на един хотел разбрали новината, че скоро ще дойдат младоженци - мъжъ